Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hendrichovce - Kostol sv. Štefana prvomučeníka
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hendrichovce, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol z druhej polovice 14. storočia. Opravený bol okolo roku 1641 a po roku 1753 barokovo obnovený. Kostol je jednoloďová stavba s gotickým presbytériom štvorcového pôdorysu, zaklenutým gotickou krížovou klenbou. Rebrá klinové s výžľabkom uprostred okosenia, dosadajú na klinové konzoly, z ktorých jedna je figurálna s hlavou bradatého starca. Pri krížení rebier je okrúhly svorník. Víťazný polkruhový oblúk je barokový a nad ním je letopočet datajúci barokovú prestavbu - 1761. Loď má rovný strop. Fasády sú úplne hladké. Polkruhovo zakončené okná vznikli z pôvodných gotických okien. Kostol pri barokizácii znížili. Na južnej strane je nový vstupný portál s klinovou kamennou šambránou. Zastrešenie kostola je z prvej polovice 20. storočia s malou strešnou vežičkou nad štítovým priečelím. [1]
 

Hlavný oltár je renesančno-barokový, manieristický z roku 1641. Ide o typ oltára s pevnými krídlami a bočnými akantovými ušami s polopostavami cherubínov. Nad architrávom je pilastrami členený nadstavec s obrazom, zakončený oválnou nápisovou tabuľou v štylizovaných úponkoch. Nápis sa vzťahuje na postavenie oltára. Oltár obnovili a obrazy premaľovali. Kazateľnica je baroková s murovaným základom a dreveným polygonálnym parapetom, členeným pilastrami a s obrazmi štyroch evanjelistov asi z roku 1700. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Hendrichovce - Kostol sv. Štefana (č. ÚZPF 290/0) - architektonicko-historický výskum - rok 2014. Autori: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. V. Olejník. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Hendrichovce - Kostol sv. Štefana Prvomučeníka foto © Jiří Fiedler 4/1974
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 398.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 398.
[3] www.pamiatky.sk (25.4.2018)
GPS
49.022809, 21.000419
49.022809,21.000419www.pamiatkynaslovensku.sk