Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hermanovce
Lokalita
obec Hermanovce, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ zo začiatku 19. storočia. Budova na podpivničenom zvýšenom prvom podlaží, s pozdĺžnym dvojtraktovým pôdorysom. Na hlavnom priečelí má predstavanú stĺpovú loggiu s ústredným vysunutým portikom, zakončeným veľkým trojhranným štítovým frontónom, v ktorom sú dva erby. Od portika vedú do záhrady voľné schody. Hlavná fasáda je jedenásťosová s nepravidelným rytmom. Podmurovanie bolo členené rustikou a tvorí architektonickú podnož celej stavby. [1]
 

V okolí kaštieľa je rozsiahly anglický park s francúzskou záhradou.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaštieľ je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 291/1. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Prostredie v okolí je zachované a nie je narušené modernou výstavbou. Kaštieľ je v súkromných rukách. V zlom stave ho v reštitúcii získala Klára Szakall von Losoncz, vnučka posledných majiteľov rodu Péchy. Objekt bol veľkoryso zrekonštruovaný. Slúži ako priestor pre svadby, oslavy a koncerty.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Hermanovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hermanovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hermanovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hermanovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hermanovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hermanovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hermanovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hermanovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hermanovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hermanovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hermanovce foto © Viliam Mazanec 1/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 399.
[2] www.pamiatky.sk (10.6.2024)
GPS
49.044950, 21.018856
49°0 2' 41.82", 21°0 1' 7.88"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk