Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hiadeľ - Pomník padlým v 1. a 2 svetovej vojne
Lokalita
obec Hiadeľ, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pomník z roku 1952. Pozostáva z dvoch častí. Obelisk z bledošedého mramoru bol kedysi zakončený päťramennou kovovou hviezdou. [1] Dnes má na vrchole slovenský štátny znak.
 

Za obeliskom stojí stena, tvoriaca pozadie s textovými mramorovými tabuľami s menami padlých v prvej a druhej svetovej vojne. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pomníka je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v centrálnej časti obce. Stojí oproti Kaplnke sv. Františka.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 401.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 401.
Bibliografia
www.hiadel.sk
GPS
48.809597, 19.315396
48°48'34.6"N 19°18'55.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk