Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hniezdne - Kostol sv. Bartolomeja
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Gňazda, Gňazdy
Lokalita
obec Hniezdne, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
O stavebných počiatkoch kostola nie sú žiadne informácie, pretože historické listiny o ňom mlčia, tak ako mlčia o počiatkoch dejín obce. Dedina bola malá, a preto bol aj kostol malý a údajne sa v ňom nachádzala socha sv. Mikuláša z roku 1212, ako sa to spomína v kanonickej vizitácii z 30. júla 1792. Ďalej sa v nej uvádza potreba kostol zväčšiť. Základný kameň bol položený 26. mája 1808. [1] Náklady na výstavbu boli hradené z kráľovskej pokladnice, pričinením patróna kostola uhorského kráľa Františka I. V roku 1814 bol kostol natoľko dokončený, že sa už mohli konať bohoslužby. Sakrálny objekt však bol úplne dokončený až v roku 1820. [2]
 

Ide o klasicistickú sakrálnu stavbu, ktorá vznikla úplnou prestavbou staršieho renesančného kostola na začiatku 19. storočia. Ide o jednolodie s pristavaným presbytériom, ktoré má rovný uzáver. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami, ktoré dosadajú na nástenné pilastre. [3] Chór na západnej strane sa otvára v prízemí i v poschodí tromi polkruhovými arkádami. [4]
 

Západná veža je situovaná do štítového priečelia a nad korunnou rímsou dolnej časti je ochodza s empírovými mrežami. Užšiu hornú časť veže s terčíkovou podstrešnou rímsou pokrýva baroková laternová baňa. Nad víťazným oblúkom zvonka je sanktusník. [5] Na južnej strane je pristavaná sakristia. Strecha je sedlová a pokrytá plechom. [6]
 

Zariadenie interiéru kostola je zo začiatku 20. storočia v historizujúcich pseudoslohoch. Zo starého zariadenia sa zachovali štyri bočné oltáre (sv. Mikuláša, sv. Jána Krstiteľa, sv. Metercie a Panny Márie), vybavené neskorobarokovou stĺpovou architektúrou s točenými stĺpmi a nadstavcovou etážovou časťou s obrazmi z konca 17. storočia, ako aj dvojstĺpový neskorobarokový oltár sv. Jozefa zo začiatku 18. storočia. [7]
 

Bočný oltár sv. Mikuláša je barokový z prvej polovice 18. storočia, polychrómová drevorezba. Uprostred oltárnej architektúry s dvoma pilastrami a dvomi točivými stĺpmi je obraz sv. Mikuláša, olejomaľba na plátne. Po stranách sú dve postavy biskupov. V strede nadstavca so štyrmi točenými stĺpikmi a trojuholníkovým štítom je oválny obraz a dve postavičky biskupov. Výzdobu tvorí akantová ornamentika s páskou a dvoma anjelikmi. [8]
 

Bočný oltár sv. Jána Krstiteľa je barokový zo začiatku 18. storočia, polychrómová drevorezba. Uprostred stĺpovej architektúry je obraz sv. Jána Krstiteľa (olejomaľba, po stranách sú plastiky sv. Zachariáša a sv. Alžbety. V nadstavci v štvorlístku je obraz malého Ježiška a sv. Jána, maľovaný na plátne. Po stranách sú plastiky sv. Antona a sv. Františka z 20. storočia. Vo vrchole trojuholníkového štítu so štyrmi točenými stĺpikmi a dvoma vázami je svätica bez atribútu. [9]
 

Bočný oltár sv. Anny Metercie je barokový zo začiatku 18. storočia, polychrómová drevorezba. V strede stĺpovej architektúry je olejomaľba zobrazujúca sv. Annu, sv. Joachima, Panna Máriu a sv. Jozefa. Po stranách sú dve postavy anjelov. V nadstavci na prelamovanom ukončení sú dvaja anjelici. Oltár je zovretý akantovými krídlami, vyrastajúcimi z rohov hojnosti. V strede je kartuša, nad ňou plastika Panny Márie ochrankyne stojacej na oblakoch a na pozadí zdvojenej svätožiary. [10]
 

Bočný oltár sv. Barbory je barokový zo začiatku 18. storočia, polychrómová drevorezba. V strede stĺpovej architektúry je olejomaľba sv. Barbory. V nadstavci je kartuša a reliéf s postavou sv. Michala, po stranách plastiky anjelov. Oltár je zovretý akantovými krídlami, vyrastajúcimi z rohov hojnosti a doplnený akantovou ornamentikou s páskou. [11]
 

Bočný oltár sv. Jozefa je barokový zo začiatku 18. storočia, polychrómová drevorezba. V strede stĺpovej architektúry je novší obraz sv. Jozefa s Ježiškom. Nad obrazom sú dve plastiky lietajúcich anjelov. Na rozkladacom tympanóne sú plastiky sv. Jozefa a sv. Antona, uprostred na oblakoch a na svätožiare reliéf sv. Trojice, zovretý dvoma vyrezávanými krídlami, zdobenými akantom s páskou. [12]
 

V interiéri kostola sa nachádzajú barokové plastiky Kristus na kríži, sv. Peter a Pavol z druhej polovice 18. storočia. Ide o anatomicky silno štylizovanú postavu Krista a postavy svätcov s atribútmi. [13]
 

Kazateľnica je klasicistická z čias výstavby kostola, na parapete rečnišťa s reliéfmi štyroch evanjelistov. Na spojovacej doske sú tabule Desatora. Na okrúhlej zvukovej strieške je symbolická postava Cirkve. [14]
 

Krstiteľnica je klasicistická kamenná, kalichovitého tvaru s medeným vrchnákom. Na nohe uprostred s prstencom, zdobená lístkovým dekórom a dedikačným nápisom na vyčnievajúcom okraji. Vrchnák je zdobený rotujúcim motívom palmetových listov zakončený barokovou guľou s krížom. [15]
 

Spovedelnica je klasicistická z čias stavby kostola, členená pilastrami. V interiéri sa nachádza skupina Kalvárie pred maľovaným prospektom z konca 18. storočia, ďalej voľný obraz sv. Rócha. [16]
 

Na severnom pilieri lode sa nachádza luisézny epitaf z roku 1803 z čierneho, lešteného mramoru. Na nápisovej doske je vysunutá urna kolumbáriového typu, na spodku dekór meandra s kvapkami a luisézny festón. [17]
 

K vybaveniu kostola patrí baroková monštrancia z roku 1723 od zlatníka Donáta Szakmáryho z pozláteného striebra, zdobená najmä na podstavci tepaným a prelamovaným dekórom akantu. Pod orechom sú dve esovité konzoly s postavičkami anjelov. Okolo schránky je veniec rokaja, pásky, kvetov a lístkov. Vo vrchole Boh Otec a malý kríž s korpusom. Na podstavci dedikačný nápis. Ďalej je to klasicistické cimbórium z roku 1821 z pozláteného striebra, tri kalichy, z nich sú dva rokokové a jeden barokový. Dva sú zdobené tepaným dekórom, tretí najmä na koši vysokým plastickým tepaným dekórom a reliéfmi zobrazujúcimi symboly Kristovho umučenia. Dva pacifikále, barokové z 18. storočia z nich jeden z postriebrenej medi a druhý z pozláteného striebra s tepaným filigránovým dekórom, mriežky, akantu a hlavičky anjelov. Vo výbave kostola je aj omšové rúcho z prelomu 18. a 19. storočia, vyšívané zlatou a striebornou niťou na hodvábe a brokáte. [18]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce. Kostol dominuje celému námestiu.
Fotogaléria
Hniezdne - Kostol sv. Bartolomeja foto © Jiří Fiedler 8/1966Hniezdne - Kostol sv. Bartolomeja foto © Jiří Fiedler 8/1966Hniezdne - Kostol sv. Bartolomeja foto © Ľuboš Repta 7/2020Hniezdne - Kostol sv. Bartolomeja foto © Ľuboš Repta 7/2020Hniezdne - Kostol sv. Bartolomeja foto © Ľuboš Repta 7/2020
Poznámky
[1] Pri kostole stála škola, ktorú v roku 1808 zbúrali, pretože prestavba kostola si vyžadovala väčší priestor. Nová škola bola neskôr postavená medzi meštianskymi domami. ROTH, Peter et al.: Hniezdne. Hniezdne: Obecný úrad Hniezdne, 2007. s. 70.
[2] ROTH, Peter et al.: Hniezdne. Hniezdne: Obecný úrad Hniezdne, 2007. s. 70.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 409.
[4] ROTH, Peter et al.: Hniezdne. s. 71.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 409.
[6] ROTH, Peter et al.: Hniezdne. s. 71.
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 409.
[8 - 11] ROTH, Peter et al.: Hniezdne. s. 71.
[12 - 15] ROTH, Peter et al.: Hniezdne. s. 72.
[16] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 409.
[17] ROTH, Peter et al.: Hniezdne. s. 72.
[18] ROTH, Peter et al.: Hniezdne. s. 72 - 73.
Bibliografia
www.hniezdne.sk
GPS
49.303226, 20.629065
49°018'11.6"N 20°037'44.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk