Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hokovce
Lokalita
obec Hokovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistická kúria postavená v polovici 19. storočia. Jednopodlažný blokový dvojtrakt s rovnými stropmi. Uličná fasáda má stredný rizalit. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý. Slúži svojmu účelu. Je súkromným vlastníctvom.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 412.
Bibliografia
www.hokovce.eu
GPS
48.155186, 18.874267
48°09'18.7"N 18°52'27.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk