Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Holiare - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Gellér
Lokalita
obec Holiare, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1783 - 1786. [1] Upravovaný bol v roku 1841. Sieňový priestor s plochým uzáverom je krytý rovným stropom. Na východnej strane fasády, ktorá je členená lizénami, je letopočet datujúci stavbu. [2] V roku 1841 bola pred priečelie predstavaná veža a rozobraná drevená zvonica. [3] V predstavanej veži, členenej kordónovými rímsami, je obdĺžnikový vstup s trojhranným frontónom. Veža je krytá vysokou ihlancovou strechou. [4]
 

Kazateľnica a signovaný stôl od I. Fertőiho z Komárna, sú z prvej polovice 19. storočia. Mramorová krstiteľnica je z roku 1911. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Kostol bol renovovaný v roku 1998. [6]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.holiare.ocu.sk (8.5.2017)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 413.
[3] www.holiare.ocu.sk (8.5.2017)
[4 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 413.
[6] www.holiare.ocu.sk (8.5.2017)
Bibliografia
www.holiare.sk
GPS
47.829829, 17.813338
47°49'47.4"N 17°48'48.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk