Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Podolínec, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická kaplnka s polygonálnym ukončením. Výstavbu kamennej kaplnky údajne iniciovali pastieri oviec po jednej z najväčších povodní, ktorá bola v roku 1813. [1] Pravdepodobne však bola postavená už okolo roku 1779. [2] Spomína ju kanonická vizitácia z roku 1832 a zobrazuje ju aj kresba Podolínca z roku 1836. Nad otvorenou časťou je oblúkový štít, na ktorom sú tri festóny a vysunutá rímsa. Po stranách sú dva pilastre s korinskou hlavicou. Priestor kaplnky je zaklenutý pruskou klenbou. Uprostred klenby je štukový reliéf s postavou Panny Márie vo venci kvetov. V rohoch sú štyria štukový anjelici. [3]
 

V interiéri sa nachádza kamenná mensa, na ktorej stojí kamenné retabulum s nápisom: DOM C DIN CO 1720. Na retabule sa nachádza neskorobaroková kamenná plastika sv. Jána Nepomuckého z roku 1792. Nad kamennou oltárnou mensou sa na retabule nachádzajú dvaja anjeli „svetlonoši" s lampášmi v tvare šesťcípej hviezdy. Plastika je polychrómovaná. Kaplnku obklopuje malý park. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaplnka je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 1950/0. [5]
 

Obnova sa uskutočnila v roku 1973 a 2000. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý.
Prístup
Stojí na rázcestie ulice Andreja Hlinku a Jána Smreka.
Fotogaléria
Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Podolínec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023
Poznámky
[1] BERNATEK, Lukáš – ČULÁK, Tomáš: Kaplnka sv. Jána Nepomuckého. www.podolinec.eu/kaplnka-svjana-nepomuckeho/ (16.4.2019)
[2] www.pamiatky.sk (16.4.2019)
[3 - 4] BERNATEK, Lukáš – ČULÁK, Tomáš: Kaplnka sv. Jána Nepomuckého. www.podolinec.eu/kaplnka-svjana-nepomuckeho/ (16.4.2019)
[5] www.pamiatky.sk (20.11.2023)
[6] BERNATEK, Lukáš – ČULÁK, Tomáš: Kaplnka sv. Jána Nepomuckého. www.podolinec.eu/kaplnka-svjana-nepomuckeho/ (16.4.2019)
Bibliografia
www.podolinec.eu
GPS
49.256600, 20.531639
49°15'23.8"N 20°31'53.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk