Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Holíč - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Holíč, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1787 - 1788. Je to jednoloďová sakrálna stavba zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Fasáda je členená lizénami a oknami s jednoduchou šambránou. Uprostred fasády je portál, nad ním tympanón. [1] Štíhla strešná vežička má cibuľovitú strechu.
 

Oltár je klasicistický z konca 18. storočia, v stĺpovej architektúre obraz modliaceho sa Krista na Olivovej hore. Krstiteľnica je klasicistická zo začiatku 19. storočia, s ovocnou girlandou na nádrži. [2]
 

Evanjelici sa v Holíči spomínajú už okolo roku 1580 a v 17. storočí tvorili silnú komunitu. Základný kameň na stavbu kostola posvätil Ján Klačány 2. júna 1787 a na Slávnosť Svätej Trojice 18. mája 1788 kostol vysvätil Pavel Ježovič. Pôvodné vybavenie chrámu bolo veľmi skromné a jednoduché. Osvetlenie kostola zabezpečovali len sviečkami. Pravdepodobne v roku 1868 bol do kostola privezený bronzový luster z Viedne, ku ktorému pribudli v roku 1923 ďalšie dva kovové lustre, už elektrické. Až v roku 1790 dostal kostol krstiteľnicu. [3]
 

V roku 1888, keď sa konala oslava storočného jubilea posvätenia chrámu, bol slávnostným kazateľom Ľudovít Boor, krajinský farár. Kostol bol vtedy obnovený nákladom 2. 540 zlatých. [4]
 

S evanjelickým kostolom v Holíči sa spája meno Františka Slámu, ktorý na prelome 18. a 19. storočia postavil veterný mlyn. Tento pôvodne stolársky majster podľa umeleckého návrhu panského architekta Karla von Bertele vyhotovil v roku 1888 celý interiér evanjelického kostola, kazateľňu a pavlač i s lavicami. Cirkev si zadovážila nový organ, rozšírila okolo neho pavlače, postavila nový oltár a naň umiestnila oltárny obraz od Siegela. [5]
 

Na priečelí fary je umiestnená pamätná tabuľa J. J. Boora, slávnostne odhalená v roku 1947. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Generálna oprava budovy kostola a fary bola vykonaná v roku 1967. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v južnej časti mesta. Stojí na Bratislavskej ulici.
Fotogaléria
Holíč - Evanjelický kostol foto © Jiří Fiedler 10/1983Holíč - Evanjelický kostol foto © Jiří Fiedler 10/1983Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol (oltárny obraz modliaceho sa Krista na Olivovej hore) foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol (kazateľnica) foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol (detail kazateľnice) foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol (krstiteľnica) foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol (krstiteľnica) foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 9/2018
Poznámky
[1 - 2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 414.
[3 - 7] Holíč. Evanjelický kostol. Holíč: Informačný materiál, 2013 - www.terezianskydvor.sk, www.sk-at.eu (6.1.2016)
Bibliografia
www.holic.sk
GPS
48.805726, 17.162134
48°048'20.6"N 17°009'43.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk