Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Lehota - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horná Lehota, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený koncom 17. storočia na starších základoch. Upravovaný bol v roku 1802. Jednoloďový sakrálny objekt s polygonálnym zakončením presbytéria, pristavanou sakristiou, južnou predsieňou a predstavanou vežou. Priestor je zaklenutý pruskými klenbami a konchou s lunetami. Nad vstupom je drevená empora so železnou mrežou v parapete. Fasády sú hladké, spevnené pultovými operákmi. Veža má drevenú šalovanú nadstavbu, zakončenú kedysi šindľovou, dnes plechovou cibuľou. [1]
 

Klenba lode je delená pásmi, ktoré sedia na pilastroch. Zaklenutie pruskými klenbami nahradilo pôvodnú drevenú povalu zo 17. storočia. V roku 1813 postihlo obec zemetrasenie a postihnutý bol aj kostol, ktorého steny popraskali. Opravili ho až v roku 1818. V roku 1928 bol spevnený vonkajšími piliermi. [2]
 

Hlavný oltár so sochou sv. Michala (patróna obce) je neogotický, tirolská práca zo začiatku 20. storočia. Kamenná krstiteľnica je neskorobaroková z konca 18. storočia, zasadená do múru triumfálneho oblúka. Krucifix v interiéri je drevorezba zo začiatku 19. storočia. [3]
 

Vo farnosti sa vystriedalo 42 kňazov, z nich 5 je pochovaných na miestnom cintoríne. V rokoch 1818 – 1830 tu pôsobil Š. Petruš – súčasník Adama Chalupku. Rozhodnutím biskupského úradu v roku 1990 bola farnosť zmenená na filiálku a pričlenená k Podbrezovej. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

1958 - elektrifikácia organu,
 

1982 – elektrifikácia zvonov,
 

1994 – generálna oprava organu,
 

2000 – oprava zvonov s nainštalovaním časovača zvonenia a nová inštalácia vnútorného osvetlenia. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Horná Lehota - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2022Horná Lehota - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2022Horná Lehota - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2022Horná Lehota - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2022Horná Lehota - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2022Horná Lehota - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2022Horná Lehota - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 420 - 421.
[2] www.horna-lehota.sk (13.5.2017)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 421.
[4 - 5] www.horna-lehota.sk (13.5.2017)
GPS
48.839419, 19.547745
48°50'21.9"N 19°32'51.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk