Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Lefantovce - neskorobarokový kaštieľ
Lokalita
obec Horné Lefantovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol neskorobarokový kaštieľ postavený v roku 1774. Prestavali ho v 20. storočí. Miestnosti sú zaklenuté pruskými, chodby valenými klenbami s lunetami. [1]
 

Kaštieľ vznikol v roku 1774, kedy sa začala baroková prestavba pavlínskeho kláštora v obci (tzv. Veľký kaštieľ – v 20. storočí slúžil ako liečebný ústav). Meno stavebníka nie je známe. Kaštieľ prešiel viacerými stavebnými úpravami. Podľa historickej katastrálnej mapy z roku 1892 bol objekt vybavený veľkým hospodárskym dvorom a záhradou a jeho vlastníkom bol v tom čase barón Antal Skrbenszky. Počas 20. storočia bolo sídlo vo vlastníctve viacerých majiteľov. [2]
 

Kaštieľ predstavuje dvojpodlažnú a dvojtraktovú, v jadre podpivničenú budovu postavenú na pôdoryse v tvare písmena L, dlhšou stranou orientovanou k ceste a s južným nanovo dostavaným krídlom. Široko rozpäté priečelie je na nárožiach ukončené dvoma štvorhrannými trojosovými štíhlymi rizalitmi lichobežníkového tvaru. [3]
 

Historický objekt je súčasťou stavebného a historického vývinu obce a ukážkou neskorobarokového sídla mestského palácového typu postaveného do vidieckeho prostredia v centre zemepanskej dediny. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je dobrý. Sídli v ňom obecný úrad.
Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1969. s. 428.
[2] VALEKOVÁ, Anna et al.: Kaštiele Nitrianskeho kraja. Katalóg k výstave Kaštiele Nitrianskeho kraja, ktorá bola usporiadaná v spolupráci s mestom Nitra v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2009. Nitra: Krajský pamiatkový úrad v Nitre, 2009. s. 66.
[3 - 4] VALEKOVÁ, Anna et al.: Kaštiele Nitrianskeho kraja. s. 66.
GPS
48.422727, 18.141528
48°25'21.8"N 18°08'29.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk