Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Obdokovce
Lokalita
obec Horné Obdokovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ z roku 1650. Prestavaný bol v 18. storočí a reštaurovaný okolo roku 1804 a koncom 19. storočia. Kaštieľ je štvorkrídlová dvojpodlažná stavba s ústredným nádvorím. Severné, dodatočne dostavané krídlo je jednopodlažné. Vstup do kaštieľa je vo východnom krídle. V jeho nároží sa čiastočne zachovala polkruková bašta. Fasády sú členené rizalitmi, vežou a baštami. Prvé a druhé podlažie oddeľuje priebežná kordónová rímsa. Okná majú kamenné šambrány, ale väčšiu časť okien pri úprave v 20. storočí prerobili. Dvorové fasády prelomili do nádvoria arkádami, ktoré sú dnes zasklené alebo zamurované. Miestnosti sú zaklenuté klenbami hrebienkovými krížovými, valenými s lunetami alebo korýtkovými. Druhé podlažie má rovné stropy. Pivničné priestory sú zaklenuté valenými klenbami. V juhozápadnom nároží na druhom podlaží je jedáleň a slávnostná sieň, v ktorých sú trámové stropy s neorenesančnými rezbami aj na osteniach dverí a krbov. V juhozápadnom rohu západného krídla je kaplnka. Je to dvojpodlažný priestor, zaklenutý pruskými klenbami a medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté piliere s pilastrami. Nad hlavicami pilastrov prebieha vysoká náklada so zuborezom. Ku kaplnke je na západnej strane pristavaná sakristia, zaklenutá českou plackou. Hlavný oltár tvorí stĺpová architektúra z 19. storočia, v strede s obrazom Panny Márie s Ježiškom a malým sv. Jánom Krstiteľom od talianskeho maliara G. Buqiardina. Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého, barokový epitaf J. Berényiho z roku 1562. Obraz svätice je od maliara P. Kisa z roku 1883. [1] Okolo kaštieľa bol park.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Po roku 1946 bol adaptovaný na Domov dôchodcov.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou. Park sa čiastočne zachoval. Kaštieľ dodnes slúži ako Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce.
Prístup
Stojí takmer v strede obce (v jej severovýchodnej časti).
Fotogaléria
Kaštieľ Horné Obdokovce zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1910)Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Jana Lacková 3/2022Kaštieľ Horné Obdokovce foto © Jana Lacková 3/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 429.
Bibliografia
www.hobdokovce.sk
GPS
48.495701, 18.049287
48°0 29' 44.52", 18°0 2' 57.43"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk