Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Trhovište
Iný názov
Horné Vašardice
Lokalita
obec Horné Trhovište, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne išlo o štvorkrídlový renesančný kaštieľ zo 16. storočia s centrálnym nádvorím uprostred. Kaštieľ bol dookola obohnaný priekopou. [1] Pri barokovej prestavbe v roku 1758 bol objekt zredukovaný na trojkrídlový. Kaštieľ je dvojpodlažná budova, zastavaná do tvaru písmena U, na severozápadnej strane s kruhovou baštou, ktorú v roku 1758 prerobili na kaplnku. Pred sedemosovým krídlom priečelia smerom na juh je terasa, prístupná schodmi. Fasády boli členené nárožnou bosážou a priebežnou rustikou stredných troch osí. Dvorové krídla sú zakončené murovanými štítmi, v ich miestnostiach na druhom podlaží sú štukové geometrické obrazce. Na prízemí stredného krídla je vchod. Na južnej fasáde pod omietkou je maľované renesančné sgrafito, časť z neho bola badateľná ešte v 60. rokoch 20. storočia. V miestnostiach na prvom podlaží sú krížové hrebienkové a valené klenby s lunetami. Na poschodí sú rovné stropy. [2]
 

Kaštieľ dal barokovo prestavať barón Anton Jesenský. V tom období vznikol v okolí kaštieľa aj park. Po Antonovi Jesenskom si postupne panstvo preberali Alexander Hellenbach, Michal Szendrey, Gašpar Cingel, Žigmund Ernődy a Viktor Zerdahélyi. Panstvo sa neskôr zmenilo na veľkostatok, na ktorom hospodárili Ladislav Benkeő, po ňom Alexander Blum a Jozef Borecký. Bratislavská všeobecná banka v roku 1931 zabrala Boreckým založený veľkostatok a v roku 1937 ho odpredala veľkostatkárovi Teltscherovi, ktorému bol majetok znárodnený po roku 1945. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Horné Trhovište foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Horné Trhovište foto © Jiří Fiedler 7/1972
Poznámky
[1] www.obechornetrhoviste.sk (15.3.2014)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 433.
[3] www.obechornetrhoviste.sk (15.3.2014)
GPS
48.470411, 17.867557
48°28'13.5"N 17°52'03.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk