Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hostice - Kostol sv. Ondreja apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hostice, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový sakrálny objekt postavený v rokoch 1783 – 1787. [1] V roku 1890 kostol spolu s celou dedinou zničil obrovský požiar. Obnovili ho v rokoch 1892 - 1913. [2] Jednolodie so segmentovým uzáverom a vstavanou vežou, ktorá na hlavnej fasáde vytvára mierny rizalit. Presbytérium, loď a sakristia sú zaklenuté českou plackou. Vonkajšia fasáda je novodobá, členená lizénovým rámovaním a na veži pilastrami.[3] Veža má po bokoch štít a je krytá ihlancovou strechou.
 

Presbytérium s rokokovým táflovaním, s malými olejomaľbami v oválnych rámoch z druhej polovice 18. storočia. V interiéri sú voľné obrazy: Panny Márie, Predstavenie v chráme, Krst Ježiša, olejomaľby z konca 18. storočia. Drevená Pieta je neskorobaroková z konca 18. storočia. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu. Vedľa kostola sa nachádza cintorín.
Fotogaléria
Hostice - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Ladislav Luppa 6/2021Hostice - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Ladislav Luppa 6/2021Hostice - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Ladislav Luppa 6/2021Hostice - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Ladislav Luppa 6/2021Hostice - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Ladislav Luppa 6/2021Hostice - pamätná tabuľa na fasáde kostola foto © Ladislav Luppa 6/2021Hostice - kríž pred kostolom foto © Ladislav Luppa 6/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 440.
[2] www.hostice.ocu.sk (5.11.2016)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 440.
Bibliografia
www.hostice.sk
GPS
48.238253, 20.064910
48°14'17.7"N 20°03'53.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk