Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hriňová - Kostol sv. Petra a Pavla
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hriňová, okres Detva, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Moderný sakrálny objekt postavený v roku 1947. Architektúra je inšpirovaná gotickými prvkami. Ide o jednolodie s transeptom. Z oboch strán predstavanej veže sú jednopodlažné prístavby. [1]
 

V interiéri je bočný oltár Kalvárie s plastikami od Františka Štefunku z roku 1943 a Krížová cesta s reliéfmi od toho istého autora. [2]
 

V meste boli prvé bohoslužby odbavované v Kaplnke Narodenia Panny Márie, ktorá stála na mieste terajšieho domu smútku a mala len skromné rozmery. Neskôr bola zväčšená pričom sa do nej vošlo zhruba 100 veriacich. [3]
 

Nakoľko kaplnka nepokrývala skutočnú potrebu, bol postavený Kostol sv. Petra a Pavla. Dokončený bol posviackou, vyslúženou biskupom Dr. Andrejom Škrábikom, 8. septembra 1947. [4]
 

Pozemok, na ktorom stojí dnešný kostol a fara bol 22. decembra 1926 kúpený od Jozefa Štullera za 16 000 korún, pričom zmluva obsahovala dodatok, že ak sa do dvoch rokov nezačne so stavbou fary, pozemok pripadne pôvodnému majiteľovi. Faru sa podarilo postaviť v časovom limite, ale stavba kostola sa rodila ťažko. Materiál pripravovali od roku 1934. Ku stavbe však prikročili až v roku 1939. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Hriňová - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Ladislav Luppa 9/2017Hriňová - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Ladislav Luppa 9/2017Hriňová - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Ladislav Luppa 9/2017Hriňová - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Ladislav Luppa 9/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 452.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 452.
[3 - 5] www.hrinova.fara.sk (7.11.2016)
Bibliografia
www.hrinova.sk
GPS
48.579359, 19.527435
48°34'45.7"N 19°31'38.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk