Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Husiná - Kostol Navštívenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Husiná, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1787. Obnovený bol po roku 1890. Rozšírili ho v roku 1922. Ide o halový priestor s rovným uzáverom, zaklenutý dvoma poľami placky a novopristavanou loďou s rovným stropom. Predstavaná veža je podklenutá plackou. Fasáda má oporné piliere. [1] Veža je zastrešená ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty. Jej fasádu člení lizénové rámovanie a zuborez.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Slúži svojmu účelu. Podľa fotografií sa zdá, že kostol má statické problémy.
Prístup
Nachádza sa v severovýchodnej časti obce, takmer za obcou. Stojí na miernom návrší. Za kostolom je cintorín.
Fotogaléria
Husiná - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Ladislav Luppa 3/2019Husiná - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Ladislav Luppa 3/2019Husiná - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Ladislav Luppa 3/2019Husiná - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Ladislav Luppa 3/2019Husiná - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Ladislav Luppa 3/2019Husiná - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Ladislav Luppa 3/2019Husiná - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Ladislav Luppa 3/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 473.
Bibliografia
www.husina.sk
GPS
48.343162, 19.883245
48°20'35.4"N 19°52'59.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk