Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ižop (Veľký Meder) - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Ižap
Lokalita
obec Veľký Meder, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol znovupostavený v prvej polovici 19. storočia zo staršieho, za tureckých vojen zničeného sakrálneho objektu, z ktorého sa použili základy a obvodové múry. V roku 1924 ho doplnili novou vežou. Je to pozdĺžny sieňový priestor s predstavanou vežou, ktorá je členená kordónovými rímsami a krytá ihlancovou strechou. Na veži je nápis datujúci prestavbu. Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Ižop je časťou mesta Veľký Meder.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 497.
Bibliografia
www.velkymeder.sk
GPS
47.849061, 17.739873
47°50'56.6"N 17°44'23.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk