Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jakubany
Iný názov
Jakubiany
Lokalita
obec Jakubany, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria postavená v polovici 19. storočia. [1] Stavebná úprava prebehla v druhej polovici 20. storočia. [2] Ide o jednopodlažnú trojkrídlovú budovu s pôdorysom v tvare písmena U. Pôdorysná schéma je dvojtraktová so strednou vstupnou chodbou. Hlavná fasáda má tri plytké rizality. Fasády majú v omietke pásovú rustiku. Okná sú zakončené polkruhovými nadokennými klenákovými oblúkmi. Miestnosti sú zaklenuté pruskými klenbami a českými klenbami. [3]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kúria je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky pod číslom 887/0.

Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 503.
[2] www.pamiatky.sk (18.10.2019)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 503.
Bibliografia
www.jakubany.sk
GPS
49.237216, 20.693956
49°14'14.0"N 20°41'38.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk