Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jasenová - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Jasenová, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1836. Opravený bol v roku 1936. Ide o jednoloďový priestor, ktorý má v interiéri z troch strán emporu. [1]
 

Oltár z obrazom Poslednej večere z roku 1836 zo Šopronu. Kazateľnica a krstiteľnica vznikli okolo roku 1836. Zvon z roku 1833 je od A. Littmana. Organ zo začiatku 19. storočia bol zakúpený z katolíckeho kostola v Námestove. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 514.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 514.
Bibliografia
www.jasenova.sk
GPS
49.176453, 19.295926
49°10'35.2"N 19°17'45.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk