Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jelšovce - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Jelšovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Socha je z roku 1796.
Bibliografia
www.jelsovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk