Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malý Krtíš - zvonica
Lokalita
obec Malý Krtíš, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Murovaná klasicistická zvonica postavená v roku 1848. Objekt je zakončený stanovou strechou a má hladké fasády. Je to mierne kónická hranolová veža, kedysi členená lizénovým rámom, ktorá má polkruhovo ukončené zvukové okná s pásovými šambránami. Zvon pochádzajúci z roku 1824 je od M. Heidenbergera. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1965 a 2016.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Malý Krtíš - zvonica foto © Ladislav Luppa 8/2017Malý Krtíš - zvonica foto © Ladislav Luppa 8/2017Malý Krtíš - zvonica foto © Ladislav Luppa 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 290.
Bibliografia
www.malykrtis.sk
GPS
48.188367, 19.351508
48°11'18.1"N 19°21'05.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk