Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kaplnka
označenie pre menšie, samostatné krstiteľnice, pohrebné kaplnky, resp. pričlenené ku kostolom ako chrámová kaplnka, kaplnka v bočnej lodiwww.pamiatkynaslovensku.sk