Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kapušany - kaštieľ
Lokalita
obec Kapušany, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol rokokový kaštieľ postavený v polovici 18. storočia. Značne redukovaný bol v druhej polovici 19. storočia. Po roku 1945 ho vnútorne prestavali. Jednopodlažná budova mala pôvodne manzardovú strechu. Fasádu členili lizénové rámy a okná s rokokovým štukovým orámovaním. Smerom do parku mal objekt plytký trojosový rizalit, ktorého dvere viedli na terasu. Miestnosti mali pruské a zrkadlové klenby. [1]
 

Okolo kaštieľa bol ohradený park s veľkou vstupnou bránou, po stranách panelmi členené konvexno-konkávne piliere, ktoré boli spojené polkruhovým oblúkom, murovaným do trojhranného nadstavca. Na ploche oblúka sa nachádzali štukové štylizované vetvy a v trojhrane štylizovaná mušľa. [2]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 15.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 15.
Bibliografia
www.kapusany.sk
GPS
49.042925, 21.331096
49°02'34.5"N 21°19'52.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk