Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Karná - Kostol Ružencovej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Karné
Lokalita
obec Karná, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1770. Rozšíril a prestaval ho v roku 1924 staviteľ V. Mokroš z Vranova. Sakrálny objekt je jednoloďový s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Obvodové múry sú spevnené opornými piliermi. Presbytérium je zaklenuté konchou, v lodi valená klenba s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na rímsy nástenných pilastrov. Fasády sú hladké, na južnej strane členené oknami, ktoré majú ušnicovú šambránu s čačkami. Veža s podobnými oknami je krytá neobarokovou baňatou prilbou s laternou. [1]
 

Kamenná klasicistická kazateľnica a organová skriňa sú z čias stavby kostola. Ostatné zaradenie je novšie. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 16.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 16.
Bibliografia
www.karna.sk
GPS
48.984419, 21.803755
48°59'03.9"N 21°48'13.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk