Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hucín
Lokalita
obec Hucín, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Podľa Súpisu pamiatok na Slovensku z roku 1967 bol klasicistický objekt postavený koncom 18. storočia. [1]
 

Kaštieľ bol situovaný na rovinatom pozemku s veľkým parkom, z ktorého sa dodnes nezachovalo takmer nič.
 

Stavba kaštieľa je dvojposchodová, postavená na obdĺžnikovom pôdoryse a podpivničená. Dominantným prvkom prednej fasády (otočenej k hlavnej ceste) je mierne vystupujúci stredný rizalit, ktorý je ukončený trojuholníkovým tympanónom vo vnútornom poli s epigrafickou výzdobou. Fasády sú hladké bez akejkoľvek výzdoby.
 

Epigrafickú pamiatku sme v exteriéri kaštieľa identifikovali vo vnútornom poli trojuholníkového tympanónu vystupujúceho rizalitu. Predstavuje na tmavohnedej omietke bielou farbou znázornený letopočet 1807 - 1981. Letopočet umiestnený v strednom priestore trojuholníkového tympanónu je novodobý a na omietku bol nastriekaný cez šablónu. Číslice sú dobre viditeľné a nevykazujú žiadne známky poškodenia. Predpokladáme, že rok 1807 súvisí s ukončením výstavby kaštieľa a rok 1981 sa pravdepodobne viaže k obdobiu, kedy bolo bývalé šľachtické sídlo využívaná ako základná škola.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
V súčasnosti je stavba opustená, ale v pomerne dobrom stave. Niektoré spodné priestory sa občas využívajú ako skladisko.
Prístup
Stojí v centre obce vedľa hlavnej cesty.
Fotogaléria
Kaštieľ Hucín foto © Lucia Allmanová 4/2011Kaštieľ Hucín foto © Lucia Allmanová 4/2011Kaštieľ Hucín foto © Lucia Allmanová 4/2011Kaštieľ Hucín foto © Lucia Allmanová 4/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 466.

text: Lucia Allmanová
Bibliografia
www.obechucin.sk
GPS
48.562478, 20.297997
48°033'44.9"N 20°017'52.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk