Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kazimír
Lokalita
obec Kazimír, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Hrad bol pravdepodobne postavený v polovici 13. storočia. Išlo asi o hrádok, ktorý je situovaný na miernom návrší s elipsovitým pôdorysom. Jeho dlhšia os je orientovaná zo severu na juh, a to priamo nad potokom, z ktorého sa voda zrejme využívala pri obrane hradu. Samotný hrad asi chránilo palisádové opevnenie na okraji vyvýšenej a upravenej plošiny. I keď sa z pôvodných objektov zachovalo len veľmi málo, terénna konfigurácia umožňuje identifikovať existenciu viacerých stavieb. [1]
 

Dodnes do výšky druhého poschodia stojací zvyšok muriva, ktorý má v hornej časti väčšiu kavernu, pôvodne asi okno, bol zrejme súčasťou palácovej stavby s tromi podlažiami a pivničnými priestormi. Murivo bolo urobené z lomového kameňa. Objekt je situovaný približne do stredu návršia. Južne od neho stál menší dvojpriestorový objekt, ktorý bol pravdepodobne tiež obytný. Hospodárske objekty hradu boli asi umiestnené do voľného priestranstva v severnej časti nádvoria, kde je i vstup do objektu. [2]
 

O dejinách rozlohou malého hradu sa nezachovali žiadne priame záznamy.
 

Napriek tomu možno považovať opevnený hradný komplex za šľachtický hrádok Petra de Kazmer, [3] ktorý bol nielen jeho sídlom, ale plnil aj funkciu ochrany dôležitej cesty, vedúcej zo Zemplína k Slanskému priesmyku. [4]

Pamiatková ochrana
-
Súčasný stav a využitie
Ruina.
Prístup
Zrúcanina takmer úplne zničeného hrádku stojí na juhozápadnej strane obce nad potokom Izra, v polohe nazývanej Hrunok. [5]
Poznámky
[1] SLIVKA, Michal – VALLÁŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1991. s. 138.
[2] SLIVKA, Michal – VALLÁŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. s. 138.
[3] Meno šľachtica sa spomína v metačnej listine z roku 1270 pri opise severovýchodných hraníc panstav Füzer. Spomína sa i neskôr v listine Jágerskej kapituly z 11. februára 1364. SLIVKA, Michal – VALLÁŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. s. 138.
[4 - 5] SLIVKA, Michal – VALLÁŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. s. 138.
Bibliografia
www.kazimir.sk
GPS
48.525170, 21.582625
48°31'30.6"N 21°34'57.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk