Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kláštor pod Znievom - Trojičný stĺp
Lokalita
obec Kláštor pod Znievom, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický z roku 1837, na čelnej strane má nápis, na zadnej strane reliéf Panny Márie. Súsošie sv. Trojice je situované na vrchole. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stĺp sa nachádza pri hlavnej ceste pred budovou bývalej lekárne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 47.
Bibliografia
www.obecklastor.skwww.pamiatkynaslovensku.sk