Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klubina - zvonica
Lokalita
obec Klubina, okres Čadca, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Drevená ľudová stavba štvorcového pôdorysu z 19. storočia. Konštrukcia je šalovaná vertikálne kladenými doskami. Na nízkej streche je cibuľa. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí pred cintorínom.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 53.
Bibliografia
www.klubina.sk
GPS
49.354406, 18.895864
49°21'15.9"N 18°53'45.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk