Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ružomberok - Ľudová banka
Lokalita
obec Ružomberok, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorosecesná budova postavená v roku 1914 pre účele banky. Trojpodlažný objekt s podkrovným priestorom a trojtraktovou dispozíciou má pôdorys v tvare písmenu U. Čiastočne je podpivničený. [1] Uličné krídlo je dvojtraktové, na prvom podlaží trojtraktové s priechodom do dvora. Dvorové krídla sú jednotraktové s aditívne radenými miestnosťami. Prístup na druhé a tretie podlažie a do podkrovia umožňuje dvojramenné schodisko s kovovým zábradlím situované vo východnom dvorovom krídle, ktoré na druhom a treťom podlaží ústí na prekrytú pavlač. [2]
 

Hlavná (uličná) fasáda je štvorosová, parter od druhého podlažia oddeľuje kordónová rímsa, lizény rámujú krajné osi a v štíte vytvárajú lomený rám. Parter má hladkú fasádu s presklenými výkladmi, v strede so zasunutou vstupnou bránou. Stredné osi druhého a tretieho podlažia tvoria vstupy na balkóny, ktoré sú v pôdoryse mierne konvexné, zábradlie majú murované s plastickými geometrickými motívmi, odľahčovacie otvory sú vyplnené ozdobným kovaním. Krajné osi druhého a tretieho podlažia tvoria združené dvojosové okná. Balkónové dvere aj okná sú lemované plytkými omietkovými šambránami. Fasáda je ukončená v strednej časti segmentovým oblúkom korunnej rímsy, nad krajnými osami zalomeným štítom s trojosovými združenými oknami. Budova je zastrešená kombináciou manzardovej a sedlovej strechy s polvalbami. Pri výtvarnom riešení uličnej fasády našli uplatnenie geometrické tvary odkazujúce na vplyv viedenskej secesie – v nadpraží okien plastické štvorce, profilované šambrána s klenákmi končiaca štylizovanou konzolkou, zrkadlá v parapete, dekor zväzkových pásov v strednom pilieri okien a na lizénach, rozeta so stuhami. Symbolika včelieho úľa a skratka LB v hornej časti fasády prezrádza účel stavby. Secesné riešenie ornamentálnych a architektonických prvkov je aplikované aj na profilácii a členení drevených rámov okenných a balkónových otvorov, ktoré sa otvárajú dnu a majú horné vetracie krídlo. [3]
 

V roku 1914 kúpila dom stojaci na tejto parcele Ľudová banka, ktorá ho dala následne prestavať podľa svojich potrieb. V roku 1948 bola budova adaptovaná podľa projektu J. Švidroňa pre Slovenskú Tatra banku. Prvé podlažie slúžilo prevádzke, na druhom boli byty. V roku 1950 bola budova prenajatá a znovu adaptovaná pre potreby obchodného domu. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1999 objekt obnovili v pôvodnom secesnom výraze. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je dobrý. Sídli v nej banka.
Prístup
Mostová 16. Stojí v radovej mestskej zástavbe. Situovaná je v centrálnej zóne mesta, v strede radovej zástavby Mostovej ulice.
Fotogaléria
Ružomberok - Ľudová banka foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Ľudová banka foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Ľudová banka foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Ľudová banka foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Ľudová banka foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Ľudová banka foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Ľudová banka foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Ľudová banka foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Ľudová banka foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Ľudová banka foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Ľudová banka foto © Viliam Mazanec 7/2017
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (9.2.2019)
[2] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2008. s. 105.
[3] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 105.
[4 - 5] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 104.
Bibliografia
www.ruzomberok.sk
GPS
49.082936, 19.303530
49°04'58.6"N 19°18'12.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk