Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kľučiarove Kračany (Kráľovičove Kračany) - Kostol sv. Jozefa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kráľovičove Kračany, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1840. Opravený bol v roku 1956. Ide o jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, ktoré je zaklenuté nepravidelnou konchou. Kostol má malú vstavanú vežu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 122.
GPS
47.966308, 17.539748
47°57'58.7"N 17°32'23.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk