Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kokava nad Rimavicou - Krypta Forgáchovcov
Lokalita
obec Kokava nad Rimavicou, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Forgáchovci obývali kaštieľ v Kokave nad Rimavicou do roku 1885, keď zomrel gróf Július. Pochovaný bol v krypte v areáli parku, kam ho nasledovala v roku 1898 aj manželka Alžbeta. V krypte boli pochovaní už predtým ich synovia Alojz (II.) (1852 – 1868) a Gejza (1845 – 1846), ktorí umreli ako deti. Je možné, že krypta bola postavená v blízkosti kaštieľa práve z dôvodu úmrtia detí jeho majiteľa. [1]
 

Malá centrálna stavba s osemuholníkovým pôdorysom bola zastrešená plytkou oktogonálnou ihlanovou strechou so šindľovou krytinou a ukončená ozdobným latinským kovovým krížom. V každom rohu osemuholníka boli oporné piliere so strieškou a krížom. Priestor zaklenutý osembokou kupolou presvetľovali tri malé okienka. Hlavný vstup viedol cez portál, v nadpraží ktorého bola plastika forgáchovského erbu s korunou v klenote. [2]
 

Po strate vlastníctva kokavských majetkov a vymretí miestnej vetvy Forgáchovcov sa o kryptu nemal kto starať. Dlhodobé chátranie, vojnové poškodenie, prírodné živly a vandalizmus viedli k devastácii krypty, ktorá bola v druhej polovici 20. storočia asanovaná a na jej základoch bol postavený rodinný dom. [3]

Poznámky
[1] SOKOLOVSKÝ, Leon a kolektív autorov: Kokava nad Rimavicou. Kokava nad Rimavicou: Obecný úrad, 2018. s. 339.
[2 - 3] SOKOLOVSKÝ, Leon a kolektív autorov: Kokava nad Rimavicou. s. 339.
Bibliografia
www.kokava.sk
GPS
48.570189, 19.841605
48°34'12.7"N 19°50'29.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk