Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Komárno - Kaplnka sv. Jozefa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kaplnka so zaujímavou architektonicko-výtvarnou koncepciou postavená v roku 1741 barónom A. Zichym. [1] Klasicisticky ju upravili začiatkom 19. storočia. [2] Objekt renovovali okolo roku 1904. [3] Malý úzky jednoloďový priestor má tri klenbové polia a rovný uzáver. Klenby pruského typu dosadajú na nástenné pilastre a ich pásy sú bohato vybavené štukovou ornamentikou. Na fasádach je pilastrové členenie a podstrešná rímsa. Na streche sa nachádza malá tamburová kupola. [4]
 

Hlavný oltár je neskorobarokový z konca 18. storočia., v štíte má okno a uprostred obraz sv. Jozefa. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v interiéri uvádza neskorobarokové a klasicistické voľné obrazy z rokov 1790 – 1850 (Ukrižovanie, sv. Alojz, sv. Jozef, Madona a iné). Nad bočným vchodom je umiestnený klasicistický reliéf s krížom a nápisom z roku 1808. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 1989 - 1990. [6] Obnovili ju v roku 2016. [7]
 

Komárno – Kaplnka sv. Jozefa (č. ÚZPF 2159/1) – architektonicko-historický výskum uličnej fasády - rok 2015. Autori: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Palatinova 35
Poznámky
[1] www.komarno.fara.sk/?page_id=1081 (6.10.2019)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 68.
[3] www.pamiatky.sk (7.10.2019)
[4 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 68.
[6] www.pamiatky.sk (7.10.2019)
[7] www.komarno.fara.sk/?page_id=1081 (6.10.2019)
[8] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
Bibliografia
www.komarno.sk
GPS
47.757987, 18.125032
47°45'28.8"N 18°07'30.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk