Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Božie muky sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistické božie muky postavené v roku 1826. Ide o menší sakrálny murovaný objekt hranolového tvaru s dvoma nikami. Čelom je obrátený na sever. Na prednej strane sa nachádzajú dva nárožné polostĺpy s jednoduchými hlavicami. Medzi nimi je oblúkovito ukončený výklenok, do ktorého sú umiestnené dve hlbšie niky. V nich boli pôvodne polychrómované drevené sochy sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého. Socha sv. Floriána sa dnes nachádza vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Je to polychrómovaná drevorezba z lipového dreva. Stojaca postava rímskeho vojaka s helmicou na hlave drží v pravej ruke vedro s vodou, ktorú vylieva na horiaci dom. Vo fondoch múzea sú zachované dobové fotografie z prvej polovice 20. storočia, na ktorých je dobre čitateľná slohová architektúra stavby, jej podoba, situovanie i zeleň v podobe dvoch líp, vysadených po stranách. Detailnejší čelný pohľad ukazuje, ako boli obidva výklenky prekryté sklenenými príklopmi v drevených rámoch. [1] Bočné steny a zadná stena sú hladké. Strecha je dvojspádová, sedlová s trojuholníkovým štítom. [2]
 

Kamenná tabuľka s textom sa nezachovala, obsahovala nápis: „Anno qVo IvblLael. A. Deo. saLVtIferls. orthoDoXae. flDel.totVs. LaetVs. atqVe. plVs. perfrVltVr. frVCtlbVs. orbls“. (V roku, v ktorom celý plesajúci a náboženský svet užíva ovocie od Boha danej spasiteľnej pravej viery.) Chronogram v texte udáva vznik stavby do roku 1826. [3]
 

Božie muky stály v blízkosti mydlárne a vznikli pri príležitosti Svätého roku, konaného rok predtým v Ríme, ako odkaz na kresťanskú tradíciu odpúšťania dlhov a trestov za spáchané hriechy. Presnú polohu objektu udáva historická mapa z roku 1857. Výrazný piktogram určuje druh malej sakrálnej stavby a jej precízne zakreslenie na mape, na mieste označené k.k. Pulvermühle. [4]
 

V odbornej literatúre (Kostoly a ústavy v Košiciach, 1923) sa opisom Božích múk zaoberal Vojtech Wick, kňaz a znalec košických cirkevných pamiatok, ktorý ich označil za pomník sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého, stojaci na Vojtešskej ulici, blízko mydlárne. Autor uviedol, že na priečelí v osobitných sklenených celách boli drevené sochy sv. Floriána a sv. Jána Nepomucjkého. Veľmi cennou informáciou bol záznam o kamennej tabuli s textom v latinčine: Text obsahuje chronogram, veľké písmená ako D, L, V, X, I, napísané majuskulou, udávajúce letopočet 1826. [5]
 

Svätci vytvárali klasickú zostavu - ochrancov proti ohňu a vode. Obidvaja sa zo svojich sklenených výklenkov pozerali na okoloidúcich, najviac na robotníkov, smerujúcich do práce v neďalekej mydlárni na Vojtešskej ulici. [6]
 

Zdalo sa, že osud sakrálneho objektu je spečatený, keď v 70. rokoch 20. storočia mala byť mestská štvrť asanovaná. Socha sv. Floriána sa v roku 1973 dostala do zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach. Osud sochy sv. Jána Nepomuckého je doteraz neznámy. Asanácia mestskej štvrte sa nakoniec nekonala. [7]
 

Objekt nebol dlhé roky udržiavaný a bol v katastrofálnom stave. Vyprázdnená, zdevastovaná, bez sôch svätcov, bez nápisovej tabule a vrcholového kríža, taká bola donedávna pamiatka. Vo výklenkoch muriva vyčnievali železné skoby ako dôkaz, že vo vnútri boli upevnené sochy a vonkajšia ochranná výplň. Omietka bola na mnohých miestach opadaná. Pamiatke hrozil zánik. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2019 sa rušňovodiči neďalekého rušňového depa rozhodli pamiatku svojpomocne (pod dohľadom KPÚ Košice) opraviť. Iniciatívy sa ujal Štefan Valluš a František Estočin, ktorí opravu aj zrealizovali. Nápomocný pri práci bol Štefan Valluš ml. Metodické pokyny a podklady pre rekonštrukciu stavby vypracoval Krajský pamiatkový úrad v Košiciach. [9]
 

Kompletná renovácia sa vykonala v mesiacoch február – jún 2020. Na obnove sa podieľali – sochy svätcov vyhotovil: Mgr. Rastislav Mikloško, Svinia, kované prvky ukul: Puškár, Košice, nápisovú tabuľu vyryl: Štefan Zábojník, Harichovce. Rekonštrukcia bola financovaná zo zbierky rušňovodičov z depa v Košiciach, do ktorej prispeli aj darcovia. [10]
 

Božie muky požehnal dňa 12. júla 2020 Mons. Pavol Dráb, kanonik. [11]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stoja na ulici Pri bitúnku.
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. Košice: Pre mesto Košice vydalo Združenie pre podporu a rozvoj kultúry na východnom Slovensku ASPRODECUS, 2009. s. 208.
[2] Informačná tabuľa v teréne. (4/2021)
[3] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 208.
[4 - 11] Informačná tabuľa v teréne. (4/2021)
Bibliografia
www.kosice.sk
GPS
48.713133, 21.268732
48°42'47.3"N 21°16'07.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk