Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kosihovce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Kosihy, Kesihovce
Lokalita
obec Kosihovce, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v roku 1874. Rozšírený o vežu bol v roku 1930. Je to sieňový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér má rovný strop a drevený chór na stĺpoch. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo ukončenými oknami. [1] Veža je zastrešená dvojstupňovým ihlancom.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vyvýšenine v južnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 76.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 76.
GPS
48.178953, 19.203037
48°10'44.2"N 19°12'10.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk