Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Koškovce - Kostol Ducha svätého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Koškovce, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bola protestantská renesančná modlitebňa, postavená v roku 1584, ktorú neskôr zbarokizovali a koncom 18. storočia klasicisticky upravili na dnešný kostol. Sakrálny objekt bol opravovaný v rokoch 1905 – 1913. V druhej svetovej vojne bol poškodený a po roku 1945 reštaurovaný. Ide o jednoloďový pôvodne sieňový priestor s polkruhovým zakončením presbytéria a pristavanou sakristiou. Kostol nemá vežu. Priestor presbytéria kryje koncha a jedno pole pruskej klenby. Loď má dve polia pruskej klenby s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsu nástenných pilastrov, zdobených štukovou mušľou a festónom. Pôvodná fasáda s renesančnými oknami a kamennou šambránou bola koncom 18. storočia upravená nadokennými festónmi a lizénami zdobenými strapcovitým kvetom. Nad priečelím bola kedysi malá strešná vežička. [1]
 

V kostole bol hlavný oltár z roku 1893 s obrazom Zoslania sv. ducha od A. Mihályiho. V interiéri sa nachádzala aj kamenná klasicistická kazateľnica z čias úpravy kostola, s festónom a čačkami, na čelnej strane s Mojžišovými tabuľami. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v sakristii uvádza klasicistickú almaru s luiséznym festónom a peniažtekmi. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 108.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 108.
Bibliografia
www.koskovce.eu
GPS
49.048945, 21.953104
49°02'56.2"N 21°57'11.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk