Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kotešová - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kotešová, okres Bytča, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený koncom 16. storočia na starších základoch. [1] Vežu pristaval v roku 1641 J. Nicolini, staviteľ rodiny Hrabovských. Je to jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou mohutnou vežou. Interiér má rovný strop. Na jeho západnej strane je vstavaný chór. Fasáda je hladká, na nárožiach sú oporné piliere. Veža predstavaná na západnej strane je zakončená stanovou strechou. Vstupný polkruhový portál má vo vrchole kamenné ostenie a na bokoch bohaté ružice. Nad portálom sa nachádza reliéfny erb rodiny Hrabovských s nápisom vzťahujúcim sa na stavbu veže. [2]
 

Kazateľnica je klasicistická z prvej polovice 19. storočia, na baldachýne socha Dobrého pastiera, na zadnej doske parapetu reliéf Immaculaty. Klasicistická krstiteľnica je z prvej polovice 19. storočia. Na novšom bočnom improvizovanom oltári sú barokové sochy sv. Jána Nepomuckého a Antona Paduánskeho z druhej polovice 18. storočia. V podveží je kríž s korpusom, barokový z druhej polovice 18. storočia. Zvony sú z roku 1589 a 1821 s nápisom a reliéfmi. [3]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári uvádza aj lampu na večné svetlo, drotársku prácu z plechového filigránu z druhej polovice 19. storočia. [4]
 

Kostol v Kotešovej postavili v roku 1592 a zasvätili ho Narodeniu Panny Márie, Kráľovnej anjelov (rovnaké patrocínium mal i starý kostolík vo Frivalde – dnes Rajecká Lesná). [5]
 

Terajšia časť obce Veľká Kotešová sa spomína prvýkrát v roku 1234. Sídlo kotešovskej farnosti je písomne doložené v listine z roku 1421. Niekdajšie historické časti Veľká Kotešová, Zemianska Kotešová, ako aj časti Buková a Oblazov dnes tvoria jednu obec a jednu farnosť Kotešová. Farnosť bola pôvodne zasvätená svätej Lucii, panne a mučenici, ale po zničení kostola v dolnej časti obce a postavení nového na návrší nad obcou (pravdepodobne v roku 1592) sa zmenilo aj patrocínium kostola a farnosti na Narodenie Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Farnosť Kotešová patrí do Žilinskej diecézy a Bytčianskeho dekanátu. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol bol v roku 1975 značne upravený a zrekonštruovaný. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kostol je situovaný na návrší nad dedinou s v strede cintorína. [8] Obec Kotešová sa nachádza na Hornom Považí (severozápad Slovenska), na južnom okraji Javorníkov, na pravom brehu rieky Váh. Vzdialenosť od Bytče je 4 km, od Žiliny 17 km. [9]
Poznámky
[1] http://kotesova.fara.sk/kostol/ (10.5.2018)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 110 a 112.
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 112.
[5] http://kotesova.fara.sk/kostol/ (10.5.2018)
[6 - 7] http://kotesova.fara.sk/farnost/ (10.5.2018)
[8] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 112.
[9] http://kotesova.fara.sk/farnost/ (10.5.2018)
Bibliografia
www.kotesova.info
GPS
49.241593, 18.601565
49°14'29.7"N 18°36'05.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk