Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kráľovičová (Hokovce)
Lokalita
obec Hokovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ postavený v roku 1763 na ranobarokových základoch. V roku 1830 bol zvýšený o podlažie a klasicisticky upravený. Kaštieľ je dvojtraktová bloková budova so vstupnou predsieňou a zalomeným schodišťom. Miestnosti na prvom podlaží majú valené lunetové klenby so štukovou ornamentikou. Na druhom podlaží sú rovné stropy. Hlavná a záhradná fasáda má trojosový rizalit a na prízemí je bosovaná. Nad oknami poschodia sú štukové emblémy so scénami gréckeho bájoslovia. [1]
 

Kaštieľ dali postaviť Földváryovci. Založili pekný park s cudzokrajnými stromami, ktorý bol aj z dendrologického hľadiska hodnotný. Do určitého času ho zálohovala rodina Coburg, potom ho získal veľkostatkár Zmeškal. Po ňom bola majiteľom rodina Fülöp a od nich, za pomoci rozvetvenej rodiny Migazzi získal majetok gróf Oberndorf Hugo. Snažil sa o rozkvet majetku a celého okolia. Majitelia, ktorí nasledovali po ňom, sa menili v rýchlom slede. Jeden deň bola majiteľkou veľkostatku aj Fedák Sári, známa herečka svojej doby. Oberndorf totiž, keď predával majetok, prehlásil, že ho hocikomu predá iba Židom nie. Istý Kóner, alebo Kohner sa uchádzal ako kupujúci, ten poveril herečku o sprostredkovanie, ale ešte v ten deň si nechal prepísať majetok na svoje meno. Od neho ho potom kúpila rodina Hornová. Oni zostali majiteľmi až do čias prenasledovania Židov. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. V rokoch 2009 a 2010 bol kaštieľ renovovaný miestnym podnikateľom Štefanom Pírim. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Fotogaléria
Kaštieľ Kráľovičová (Hokovce) zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, začiatok 20. storočia)Kaštieľ Kráľovičová (Hokovce) foto © Imrich Kluka 2/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 412.
[2 - 3] www.hokovce.eu (7.8.2013)
Bibliografia
www.hokovce.eu
GPS
48.151385, 18.869382
48°009'05.0"N 18°052'09.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk