Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kuchyňa - Kostol sv. Mikuláša biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kuchyňa, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1701 na mieste staršieho kostola, spomínaného v roku 1561. Jednoloďový pozdĺžny sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vysokou vežou na západnej strane. Interiér je zaklenutý valenou lunetovou klenbou. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Pôvodne bol kostol opevnený a do tohto staršieho obranného múru s opornými piliermi bola v prvej polovici 18. storočia postavená baroková vstupná brána. [1] V exteriéri má presbytérium niku a v nej sa nachádza socha. Veža je zakončená ihlanom.
 

Hlavný oltár je novodobý, bez architektúry, nad menzou visí na stene neskorobarokový obraz sv. Mikuláša biskupa z polovice 18. storočia. Po oboch stranách oltára pri stene stoja na konzolách barokové plastiky sv. Jozefa a sv. Jakuba. Dva bočné oltáre sú zo začiatku 19. storočia v empírovom orámovaní s obrazmi Panny Márie a sv. Františka. Kazateľnica je baroková zo začiatku 18. storočia s retardovanými tvarmi 17. storočia. V plochých výklenkoch parapetu rečnišťa sú sochy evanjelistov a na zvukovej strieške, ktorú nesú dve kariatídy anjelov, je socha sv. Mikuláša. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Kuchyňa - Kostol sv. Mikuláša biskupa (vstup do areálu) foto © Ľuboš Repta 6/2015Kuchyňa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ľuboš Repta 6/2015Kuchyňa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ľuboš Repta 6/2015Kuchyňa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ľuboš Repta 6/2015Kuchyňa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ľuboš Repta 6/2015Kuchyňa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ľuboš Repta 6/2015Kuchyňa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ľuboš Repta 6/2015Kuchyňa - Kostol sv. Mikuláša biskupa (hlavný vstup do areálu) foto © Ľuboš Repta 6/2015Kuchyňa - Kostol sv. Mikuláša biskupa (opevnenie) foto © Ľuboš Repta 6/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 156.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 156.
Bibliografia
www.obeckuchyna.sk
GPS
48.405975, 17.155166
48°24'21.5"N 17°09'18.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk