Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kyselica - Kostol sv. Rozálie Palermskej
Lokalita
obec Kyselica, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neoklasicistická kaplnka sv. Rozálie postavená v roku 1898. Ide o jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutý pruskou klenbou. Fasáda je členená pilastrami, zakončená podstrešnou rímsou so zuborezom. Veža vstavaná do štítového priečelia je členená pilastrami a krytá ihlancom. Nad portálom je letopočet datujúci stavbu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kyselica - Kostol sv. Rozálie Palermskej foto © Jiří Fiedler 10/1978Kyselica - Kostol sv. Rozálie Palermskej foto © Jiří Fiedler 10/1978Kyselica - Kostol sv. Rozálie Palermskej foto © Jiří Fiedler 10/1978
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 412 - 413.
GPS
47.987349, 17.388213
47.987349,17.388213www.pamiatkynaslovensku.sk