Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lackov - prícestný kríž
Lokalita
obec Lackov, okres Krupina, Banskobystrický kraj
Bibliografia
www.lackov.ocu.skwww.pamiatkynaslovensku.sk