Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lacková - Kostol Božského Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lacková, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený podľa plánov architekta J. Bobulu ml. začiatkom 20. storočia v historizujúcom slohu, inšpirovanom románskou a renesančnou domácou architektúrou. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a mohutnou asymetricky umiestnenou vežou so zvukovými arkádami a štítkovou atikou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 167.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 167.
Bibliografia
www.obeclackova.sk
GPS
49.308738, 20.593703
49°18'31.5"N 20°35'37.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk