Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Levice - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Levice, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený ako tolerančný bez veže v rokoch 1785 – 1788. Veža bola pristavaná v roku 1824. Je to sieňový priestor s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou s lunetami a troma poľami pruskej klenby s medziklenbovými pásmi a plastickým štukovým dekorom. Na východnej a západnej strane interiéru sú novšie protestantské drevené empory na kovových stĺpoch. [1] Veža členené v hornej časti pilastrami a v dolnej horizontálnou rustikou má cibuľovitú strechu s laternou.
 

Obradový stôl je z roku 1888. Kazateľnica pochádza z 19. storočia. Strieborná krstiteľnica je z roku 1903. Drevené lavice s bočnicami zdobenými drevorezbou sú z 19. storočia. Organ od komárňanského organára J. Saxa bol vyrobený v roku 1839. Opravili ho v roku 1876. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza bohoslužobný pohár z roku 1682, obradový tanier z roku 1705 a cirkevné výšivky z rokov 1730 – 1731. [3]
 

Prvý drevený kalvínsky kostol bol postavený okolo roku 1660, ale pre schátralosť bol v roku 1735 zbúraný. Na jeho mieste začali so stavbou nového kostola, ktorý bol ale na príkaz miestodržiteľa zbúraný. V rokoch 1785 – 1788 bol na ich mieste postavený klasicistický kostol. V roku 1808 sakrálny objekt vyhorel, ale v nasledujúcom roku bol opravený. [4]
 

Pred kostolom stojí barokovo-klasicistický stĺp, postavený v roku 1786, na ktorom je plastika Nepoškvrnenej Panny Márie. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti mesta.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 188.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 188.
[4 - 5] www.lia.mskslevice.sk/klient-742/stranka-12743/informacia-8146 (12.8.2020)
Bibliografia
www.levice.sk
GPS
48.219396, 18.604824
48°13'09.8"N 18°36'17.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk