Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ležiachov - Kaplnka sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Ležiachovo
Lokalita
obec Ležiachov, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická prícestná kaplnka postavená v rokoch 1811 – 1817. Malý centrálny objekt s podkovovite riešenou apsidou. Drevená zvonica bola pristavaná dodatočne. [1]
 

Súpis pamiatok z roku 1968 v interiéri uvádza oltár z obrazom Najsvätejšej Trojice z roku 1871 a voľné obrazy Krista a Krst Krista z prvej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 219.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 219.
GPS
48.979819, 18.857692
48°58'47.4"N 18°51'27.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk