Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovská Lužna - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Lúžna
Lokalita
obec Liptovská Lúžna, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1831. [1] Podľa iných zdrojov bol postavený v rokoch 1843 – 1848. [2] Upravovaný bol v rokoch 1909 – 1910. Opravili ho v roku 1959. Jednoloďová sakrálna stavba s rovným presbytériom, pristavanou sakristiou a so vstavanou vežou. Klasicistická fasáda je členená pilastrami. [3]
 

Hlavný oltár s klasicistickou pilastrovou architektúrou a ústredným obrazom najsvätejšej Trojice je z čias stavby kostola. [4] Podľa iných zdrojov je hlavný oltár z roku 1910. Bočné oltáre (Božského srdca Ježišovho a Panny Márie Kráľovnej ruženca) sú z roku 1900. [5] Vo veži je vraj zvon z roku 1653, prenesený údajne v roku 1707 z Likavského hradu. [6]
 

Prvý drevený kostol bol v obci postavený v roku 1701 na terajšom strednom cintoríne a bol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, stavba sa nezachovala. Farnosť bola zriadená v roku 1787. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 227.
[2] www.liptovskaluzna.sk (2.9.2016)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 227.
[5] www.liptovskaluzna.sk (2.9.2016)
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 227.
[7] www.liptovskaluzna.sk (2.9.2016)
GPS
48.940470, 19.320550
48°56'25.7"N 19°19'14.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk