Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovský Hrádok - Hrádocké arborétum
Lokalita
obec Liptovský Hrádok, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Arborétum je najvyššie položeným arborétom v Strednej Európe (650 m n. m.) a napriek malej rozlohe (7,24 ha) obsahuje tretie najrozsiahlejšie dendrologické zbierky na Slovensku (približne 800 taxónov). V arboréte sa nachádzajú jedinečné taxóny z našej a svetovej dendroflóry (Severná Amerika, Ázia, Euroázia), ktoré sú v červených knihách viacerých štátov, a ktoré sú v rámci Európy na severnom okraji svojho prirodzeného areálu rozšírenia (klokoč, mechúrnik, chvojník a pod.). [1]
 

Arborétum bolo založené v roku 1886 Rudolfom Benkom, riaditeľom novozaloženej Horárskej školy v Liptovskom Hrádku o pôvodnej výmere 27,17 ha. Dnešná lesnícka škola je jej pokračovateľkou. Prvé cudzokrajné dreviny boli dovezené z botanickej záhrady v Banskej Štiavnici. Úpadok arboréta sa začal výrazne prejavovať v druhej polovici 20. storočia, kedy bolo časť porastov vyrúbaných a na ich mieste sa začali rozvíjať bytové sídliská na ulici Fraňa Kráľa a v Belianskej štvrti. [2]
 

V súčasnosti sa o arborétum starajú študenti Strednej lesníckej školy, ktorí tu vykonávajú prax. Pre nedostatok financií však nemá zamestnancov, ktorí by sa oň starali v takej miere, ako sa to dialo v minulosti. V reportáži istej súkromnej televízie dokonca odvysielali reportáž o probléme s krádežou mladých rastlín, ako napríklad ginko. Arborétum je od roku 1982 vyhlásené za chránený areál a národnú kultúrnu pamiatku. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav arboréta je dobrý.
Poznámky
[1 - 3] https://sk.wikipedia.org/wiki/Hrádocké_arborétum (5.1.2019)
GPS
49.041318, 19.724570
49°02'28.7"N 19°43'28.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk