Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovský Hrádok - Národopisné múzeum
Lokalita
obec Liptovský Hrádok, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História
Národopisné múzeum bolo zriadené rozhodnutím Okresného národného výboru v Liptovskom Hrádku uznesením č. 214 zo dňa 15. júna 1955 ešte ako Okresné vlastivedné múzeum hornoliptovského ľudu. Na Národopisné múzeum Liptova bolo premenované až v roku 1960, kedy bola rozšírená aj jeho zberná oblasť na územie celého Liptova. Od roku 1974 je organizačne pričlenené k Liptovskému múzeu v Ružomberku. Od roku 2004 je novým sídlom Národopisného múzea historická budova Soľného úradu. [1]
Expozície
HISTORICKÁ SOĽNÁ CESTA – pozostáva z výtvarných diel a textového materiálu. Približuje dejiny obchodu so soľou a cesty, ktorými táto vzácna surovina do Liptovského Hrádku prichádzala. [2]
 


 

MODROTLAČ V LIPTOVE – dejiny modrotlačiarstva ako cechového remesla v Liptove, prezentácia ľudového odevu a bytového textilu z modrotlače, výstava modrotlačových foriem. Rekonštrukcia dielne posledného majstra Daniela Žišku z Hýb. [3]
 


 

GALÉRIA PALIČKOVANEJ ČIPKY – liptovská paličkovaná čipka, charakteristické vzory čepcových čipiek, čipka používaná v ľudovom odeve a bytovom textile. Prezentácia projektu Čipkárska cesta. [4]
 


 

ÚRAD PREFEKTA LIKAVSKO – HRÁDOCKÉHO KOMORSKÉHO PANSTVA – expozícia dobového nábytku s bohatou zbierkou poľovníckych trofejí približuje obdobie konca 18. a začiatku 19. storočia, kedy bola budova Soľného úradu sídlom prefekta likavsko – hrádockého komorského panstva. [5]
 


 

EXPOZÍCIA OVČIARSTVA – špecializovaná expozícia pastierskej kultúry je vybudovaná v podkroví historického objektu. Má nadregionálny charakter a jej cieľom je prezentácia kultúrnych tradícií spojených s tradičnými formami chovu oviec. Okrem drevených salašných stavieb a úžitkových predmetov na spracovanie ovčieho mlieka sú tu odevy a charakteristické odevné doplnky ovčiarov z viacerých regiónov Slovenska. Samostatnú časť tvorí Galéria ľudového výtvarného prejavu. [6]

Kontakt
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok
Ul. Partizánska 153
033 01 Liptovský Hrádok
Fotogaléria
Liptovský Hrádok - Národopisné a ovčiarské múzeum foto © Patrik Kunec 12/2013Hrádok - Národopisné múzeum foto © Patrik Kunec 9/2019
Poznámky
[1] http://liptovskemuzeum.sk/expozicia/liptovsky-hradok/ (12.7.2018)
[2 - 6] http://liptovskemuzeum.sk/expozicia/liptovsky-hradok/stale-expozicie/ (12.7.2018)
GPS
49.034377, 19.718512
49°02'03.8"N 19°43'06.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk