Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Livina - kúrie
Lokalita
obec Livina, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Podľa opisov Liviny z roku 1778 a 1782 sa v obci nachádzali viaceré šľachtické kúrie, ktorých pôvod a podoba už nie sú známe, pretože zanikli. Vychádzajúc z doloženého dlhodobého šľachtického vlastníctva obce sa prítomnosť kúrie opodstatnene predpokladá už v stredoveku. Na vojenskej mape z roku 1782 možno ešte v blízkosti kostola rozoznať dve kúrie v podobe viackrídlových budov. [1]
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 61.
Bibliografia
www.livina.skwww.pamiatkynaslovensku.sk