Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lovčica (Lovčica-Trubín) - Kaplnka
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lovčica-Trubín, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kaplnka z konca 18. storočia. Obnovená bola v roku 1893. Malá murovaná stavba obdĺžnikového pôdorysu so segmentovým uzáverom. Priestor je klenutý poľom českej placky. [1] Nad vstupným priečelí je malá strešná vežička (zvonica), krytá baňatou strechou. Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 249.www.pamiatkynaslovensku.sk