Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľuboriečka - zvonica
Lokalita
obec Ľuboriečka, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Ľudová murovaná stavba z čias okolo roku 1800. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza, že zvon je z roku 1800. [1] Je to vežovitý objekt na štvorcovom pôdoryse. Fasády sú hladké. Zvonica má polkruhovo zakončené zvukové okná a stanovú strechu.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 255.
GPS
48.262498, 19.527993
48°15'45.0"N 19°31'40.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk