Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lúčka (okres Sabinov) - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lúčka, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol, ktorý bol v rokoch 1805 – 1814 prestavaný v retardovanom slohu s klasicistickými prvkami. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou modernou vežou. V minulosti mal objekt iba strešnú vežičku nad štítovým priečelím. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami dosadajúcimi na rímsy pilastrov. Fasády sú hladké, členené podstrešnou rímsou a barokovými oknami, ktoré majú v polkruhovom zakončení tri klenáky. [1] Veža je zakončená ihlancom.
 

Hlavný oltár je barokový z rokov 1714 – 1717, s točenými a hladkými stĺpmi a širokým nadstavcom. V strede je rokokový oltárny obraz sv. Antona z polovice 18. storočia. Medzi stĺpmi stoja barokové sochy z čias vzniku oltára – sv. Ladislav, Klára, František a Štefan. Malý bočný oltár je klasicistický, v oválnom venci má obraz Ukrižovanie a dve neskorobarokové plastiky svätíc z druhej polovice 18. storočia. V tabernákulovej skrinke je baroková Pieta zo začiatku 18. storočia. [2]
 

Voľné plastiky sú neskorobarokové z druhej polovice 18. storočia, umiestnené na konzolách – Immaculata, sv. Jána evanjelista, Mária Magdaléna a sv. Ján Nepomucký, sú od toho istého rezbára ako sochy svätíc z bočného oltára. [3]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza gotický kalich z druhej polovice 15. storočia, ktorý má na okrúhlej nohe vyryté štylizované javorové listy a na ploškách nodusu gotické majuskule na modrom emaili. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 259.
[2 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 259.
GPS
49.183225, 20.981307
49°10'59.6"N 20°58'52.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk