Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ludrová - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ludrová, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1825 (podľa iného zdroja v rokoch 1812 – 1826) [1] na mieste staršieho dreveného sakrálneho objektu (podľa iného zdroja na mieste drevenej zvonice, ktorá bola pri stavbe kostola zbúraná). Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Fasády sú hladké. [2] Veža členená lizénami je zakončená zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Priečelie je členené lizénami a oknami s dekoratívnymi šambránami.
 

Obraz Najsvätejšej Trojice z pôvodného hlavného oltára od Alexandra Belopotockého je z roku 1831. Krucifix je ľudová polychrómovaná drevorezba z 19. storočia. Lavice pochádzajú z prvej polovice 19. storočia. Ostatné vnútorné zariadenie je neogotické. [3]
 

Maliarsku a rezbársku výzdobu kostola vyhotovil Alexander Belopotocký v rokoch 1830 - 1834. Najstarší zachovaný zvon pochádza z roku 1774 uliaty Františkom Littmanom v Banskej Bystrici a dva mladšie zvony uliala firma bratov Fischerovcov v Trnave v roku 1924. Vežové hodiny vyrobila a dodala firma Jánoša Müllera z Budapešti v roku 1889. [4]
 

V dejinách obce Ludrová je dôležitým dátumom 8. apríl 1832, kedy vypukol veľký požiar, ktorý vznikol v zemianskej Ludrovej a v priebehu niekoľkých hodín sa rozšíril aj na Villa Ludrovú. Za obeť mu padlo 42 domov, 35 hospodárskych budov a 70 maštalí. Na konci 19. storočia postihli Ludrovú 3 požiare a celkovo zmenili ráz obce. [5]
 

Pamätným dňom Villa Ludrovej aj Zemianskej Ludrovej sa stal august 1953, keď sa obidve obce (stáročia po smrti ich zakladateľa Rudolfa rozdelené) spojili do jednej obce s názvom Ludrová. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý.
Fotogaléria
Ludrová - Kostol Všetkých svätých foto © https://commons.wikimedia.org/ 8/2014Ludrová - Kostol Všetkých svätých foto © Patrik Kunec 8/2013Ludrová - Kostol Všetkých svätých foto © https://commons.wikimedia.org/ 8/2014
Poznámky
[1] www.ludrova.sk/historia.html (5.1.2019)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 263.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 263.
[4 - 6] www.ludrova.sk/historia.html (5.1.2019)
Bibliografia
www.ludrova.sk
GPS
49.045805, 19.330629
49°02'44.9"N 19°19'50.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk